Το Καταστατικό της Λέσχης Συντάχτηκε και υπογράφτηκε και από τα 20 Ιδρυτικά μέλη του.

με πολύ κέφι και μεράκι γι΄αυτή την Λέσχη που θέλει να ενώσει όλους τους Riders 

από την μια άκρη της Ελλάδος έως την Άλλη.

Καταχωρήθηκε στο μητρώο Λεσχών του Ν. Θεσσαλονίκης στις 16 / 9 2015 με αρ. Αποφ. 221Σ / 2015 

Ευχαριστούμε όλους όσους βοήθησαν σε αυτή την Προσπάθεια. 

 

 Επίσης για την ακόμη καλύτερη Λειτουργία της Λέσχης συντάχτηκε και ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Ο Εσωτερικός Κανονισμός της Λέσχης Συντάχτηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο 

και Ψηφίστηκε από την  Γ. Συνέλευση της Λέσχης ΟΜΟΦΩΝΑ.